Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Περί ατομικής ευθύνης και άλλων δαιμονίων..

    
Η μόνη ατομική ευθύνη του πληθυσμού είναι όταν ψηφίζει τί ψηφίζει, και γιατί ψηφίζει.
     Όλα τ' άλλα είναι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ και εγκλήματα..