Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Σαν αύριο, σαν σήμερα!..

    Εφημερίδα ''Ελεύθερο Βήμα'' (πρόδρομος του σημερινού Βήματος), το φύλλο της 29ης Μαϊου 1941, όταν οι γερμανοί εισέβαλαν στην Κρήτη.

     Στο πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που δείχνει το βέλος, έγραφε:
     ''ΑΙΣΧΟΣ!
Ως ανακοινούται εξ αρμοδίας πηγής, κατά τας μάχας εν Κρήτη διεπιστώθη στενοτάτη συνεργασία του ελληνικού αμάχου πληθυσμού μετά του αγγλικού στρατού. Ο πληθυσμός επολέμησεν εν μέρει με πολιτικάς ενδυμασίας και εν μέρει μάλιστα με στολάς Γερμανών αλεξιπτωτιστών εναντίον των Γερμανικών Στρατευμάτων. Παρά το Καστέλλι και εις Κάνδανος Γερμανοί αλεξιπτωτισταί και ορειβάται ηκρωτηριάσθησαν φρικωδώς. Κατόπιν των ως άνω άλλων απιστεύτων κρουσμάτων , η Ανωτάτη Διοίκησις των Γερμανικών στρατευμάτων απηύθυνε προς τον πληθυσμόν της Κρήτης την κατωτέρω προειδοποίησιν της
''


       Κάθε ομοιότητα με την σημερινή πραγματικότητα ΔΕΝ είναι τυχαία!..

     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου