Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

σχολιάκι #28     ''ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος,
      ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος,
      ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται,
      λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, 
      της δικαιοδοσίας κατάσχεσης-συντηρητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης
      σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά
      με την σύμβαση τροποποίησης''  (ΦΕΚ 240/2012)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου